E-konsument w Europie komparatywna analiza zachowań

Opis

E-konsument w Europie komparatywna analiza zachowań

– Informatyka

Kraje Europy rozwijają się różnym tempie, stopniu zakresie, zależności od czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, kulturowych czy stopnia zaawansowania technologicznego. Innowacyjność gospodarki ma coraz większe znaczenie dla rozwoju danego państwa, ponieważ przekłada się na konkurencyjność podmiotów rynkowych zwyczaje konsumentów. Jednym przejawów tej innowacyjności jest wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego, określonych skutkach dla handlu międzynarodowego. Książka uzupełnia wiedzę zakresie zachowań e-konsumentów Europie. Autorzy skupiają się przede wszystkim na identyfikacji porównaniu zachowań nabywczych e-klientów wybranych krajach (we Francji Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii na Słowacji). Zawarto niej także informacje, które mogą pomóc podejmowaniu decyzji przedsiębiorstwom prowadzącym działalność Internecie kierującym ofertę do e-konsumentów na obszarze naszego kontynentu.Książka stanowi swoiste kompendium wiedzy na temat zachowań e-konsumentów Europie, pozwala zidentyfikować ich profil demograficzno-psychograficzny oraz wskazać, jak zachowują się dokonując zakupów Internecie. To powoduje, że jest ona rzetelnym źródłem wiedzy zakresie zachowań nabywczych młodych e-konsumentów przez to może stanowić inspirację dla pracowników naukowych czy studentów prowadzących badania takiej lub zbliżonej tematyce.prof. US dr hab. EDYTA RUDAWSKA,Uniwersytet Szczeciński (fragment recenzji książki) Analizy dokonane przez autorów pozwalają czytelnikowi zaktualizować swoją wiedzę na temat nowych wyzwań możliwości, jakie stwarzają globalizacja technologie internetowe. Styl pisania struktura książki mimo iż mamy do czynienia pracą naukową są przyjazne czytelnikowi. Książkę czyta się przyjemnie. Jest ona zarówno podręcznikiem, jak „przewodnikiem” po zagadnieniach marketingu międzynarodowego międzynarodowych badań rynku. Gorąco polecam.doc. Ing. PAVOL KITA,PhD, Ekonomická univerzita Bratislave (fragment recenzji książki)MAGDALENA JACIOW doktor nauk ekonomicznych zakresie nauk zarządzaniu, adiunkt Katedrze Rynku Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach, ekspert Centrum Badań Ekspertyz UE Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku Opinii, wykładowca na studiach podyplomowych zakresu marketingu, badań analizy rynku.ROBERT WOLNY doktor nauk ekonomicznych zakresie ekonomii, adiunkt Katedrze Rynku Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach, dyrektor Centrum Badań Ekspertyz UE Katowicach, członek Sieci Badawczej Krajów Grupy Wyszehradzkiej Réseau PGV, członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku Opinii, wykładowca na studiach podyplomowych zakresu handlu, marketingu badań rynku.AGATA STOLECKA-MAKOWSKA magister nauk ekonomicznych zakresie ekonomii, asystent Katedrze Rynku Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach, ekspert Centrum Badań Ekspertyz UE Katowicach, członek Sieci Badawczej Krajów Grupy Wyszehradzkiej Réseau PGV, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym zakresu marketingu, zachowań podmiotów rynkowych badań rynku.

ultrablanc pasta opinie, bol lydek, aplikacja interwały, bioliq żel do mycia twarzy

yyyyy